// publikacijų sarašas

admin

Autoriaus admin paruoštų publikacijų kiekis :22

Dėl elektros energijos

Dėl lifto gedimo

Avariniai darbai

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO SPRENDIMAS

Idomus teismo sprendimas tuo, kad anuliuoja sutartį, kuria AB “Spauda” pardavė (tesingiau perdavė) UAB “Speisuva” akcijas mainais į savo 800 tūkst. litų vertės skoląuž elektros energiją. Tuo sandoriu LESTO, Vilniaus energija ir kiti prarado savo pinigus. Teismas anuliuoja sandorį (Acta pauliana). Vadinasi UAB “Spauda” tampa bankrutavusios UAB “Speisuva” šeimininkė. Ji turės atlyginti kreditoriams nuostolius.

Paslaugų įkainiai

Bendrijos narių susirinkime patvirtinti nauji paslaugų įkainiai

Radioelektroninės aparatūros įrengimo ant Spaudos rūmų aukštuminio pastato stogo taisyklės

Bendrieji reikalavimai, paraiška aparatūrai įrengti, įrenginių eksploatavimas

Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nunostatai

Šie nuostatai taikomi bendrijai „Spaudos rūmai“, kuri yra Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administratorius (toliau – administratorius) pagal Lietuvos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą

Vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų Spaudos rūmų pastate TAISYKLĖS

Bendrieji reikalavimai, vizualinės komercinės reklamos įrengimo reikalavimai, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų įrengimo reikalavimai, reikalavimai užrašams ir skelbimams.

Dėl statybos techninio reglamento

Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl statybos techninio reglamento

Vilniaus I apylinkės teismas patenkino antrąjį Bednrijos ikeškinį

Patalų savininkams Informacija. Spalio 15 d. Vilniaus I apylinkės teismas patenkino antrąjį Bednrijos ikeškinį UAB “VL turto valdymas”, t.y. priteisė Bendrijos naudai 56 259 Lt skolą, delspingius, banko palūkanas ir teismo išlaidas. Valdyba

Remėjai