// publikacijų sarašas

Katazina

Autoriaus Katazina paruoštų publikacijų kiekis :74

Fojė, remontas.

Pranešimas savininkams: Pranešame, kad savininkų dauguma priėmė sprendimą remontuoti fojė, taip pat pastatas 4B22b  priėmė sprendimą kaupti lėšas, kaupimas bus pradėtas nuo 2020 m. vasario 01 d.

Žemės sklypo Laisvės pr. 60 planas

Žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatoti planas.

Kviečiame iki 2019-08-12 d. pateikti pasiūlymą .

Kviečiame iki 2019-08-12 d. pateikti pasiūlymą dėl Laisvės pr. 60, Vilnius pastato 4B22b įejimo durų keitimo bei 1 aukšto fojė remonto.

SVARBU ! DĖL TERMOFIKACINIO VANDENS NUTEKĖJIMO

Dėl termofikacinio vandens nutekėjimo

Sutaisytas vandentiekio vamzdynas pastate 6B3b

Sutaisytas vandentiekio vamzdynas pastate 6B3b

2019 m. gegužės mėn. Bendrija užliejo duobes šaltu asfaltu A.Sacharovo aikštėje, bei privažiavimus į vidinį pastatų kiemą.

2019 m. gegužės mėn. Bendrija užliejo duobes šaltu asfaltu A.Sacharovo aikštėje, bei privažiavimus į vidinį pastatų kiemą.

2018 metų rudienį atliktas kapitalinis krovininio lifto remontas.

atliktas kapitalinis krovininio lifto remontas.

Rūkyti laiptinėje griežtai draudžiama

pasigirs nemalonus garsai

Pastato 4B22b stogo remontas.

Pastato 4B22b stogo remontas: uždėta nauja sandari danga.

Remėjai