// publikacijų sarašas

Katazina

Autoriaus Katazina paruoštų publikacijų kiekis :67

Kelio dangos remontas

 

Vandentiekio remontas

2017 m. balandžio 19 d. pastato 7M2p rūsyje atliktas vandentiekio remontas.

Pastate 7M2p uždaryta vandentiekio sklendė

Pastate 7M2p uždaryta vandentiekio sklendė

Pastato gaisrinės signalizacijos remontas

Sacharovo aikštės duobių remontas 2016 Spalis

DĖL SPAUDOS RŪMŲ ĮRASYMO I KULTŪROS VERTYBIŲ REGTSTRĄ

Kultūros paveldo departamenta yra sustabdęs naujų objektų įraišymą į Kultūros vertybių registrą

Dėl Spaudos rūmų Laisvės pr. 60 įtraukimo į valstybės saugomų objektų sąrašą

Kanalizacijos vamzdžių plovimas

Pastate iškabinti nauji evakuacijos planai (viso 22 planai)

 

Elektros įrenginys negali būti laikomas vien AB “Spauda” nuosavybe

Dėl elektros prietaisų transformatorinėje KTP-2 remonto

Remėjai