// publikacijų sarašas

Katazina

Autoriaus Katazina paruoštų publikacijų kiekis :74

Sumontuota 150mm. skersmens sklendė

4B22b pastato rūsyje buvo sumontuota 150mm. skersmens sklendė leidžianti uždaryti vandenį į 6B3b ir 7M2p pastatus. Pakeista 8m. 150mm. skersmens vandentiekio vamzdyno 6B3b pastato rūsyje.  

Alyva transformatorinei

Megol Transformatorenoel J 10 pirkimas ir bandymai

Aikštelės asfalto remonto aktas 2016m. gegužės mėn. 24 d.

Stovėjimo aitštelės, įvažiavimo bei durų remotas.

Yra atsivėrusių duobių

Siekiant pagerinti eismo kokybę būtina artimiausiu metu užtaisyti apie 45kv.m. asfaltinės dangos.

Dėl trukdymo vykdyti pareigas ir pavojaus savininkų turtui bei žmonių saugumui.

AB “Spauda” elektrikas S.Tiuchtij lydimas trijų asmenų užėjo į transformatorinės patalpas.

Padalijimo plano projektas

Žemės sklypo alternatyvus padalijimo plano projektas

Dėl alyvos lygio transformatoriuje.

Stebimas intensyvėjantis transformatorinės alyvos nutekėjimas

Pakeistos grotelės prie pagrindinio įejimo.

Pakeistos grotelės prie pagrindinio įejimo.

Šilumos punkto patalpų remontas

Šilumos punkto patalpų remontas

Raštas dėl grotelių

Raštas dėl grotelių

Remėjai