// kategorija

Aktai

Publikacijų kiekis kategorijoje : 19 publikacijos

Aikštelės asfalto remonto aktas 2016m. gegužės mėn. 24 d.

Stovėjimo aitštelės, įvažiavimo bei durų remotas.

Atliktų darbų aktas Nr 47

.  

Balsų skaičiavimo komisijos protokolas

.

Pastato 4B22b išorinių sienų remontas.

Valdybos nutarimas dėl pastato 4B22b išorinių sienų remonto

Užsandarintas 150mm. vandentiekio vamzdis pastatpų 7M2p rūsyje.

Užsandarintas 150mm. vandentiekio vamzdis pastatpų 7M2p rūsyje.

Suremontuotos pastato pagrindinės laiptinės 1-3a. ir 16-18a.

Suremontuotos pastato pagrindinės laiptinės 1-3a. ir 16-18a.

Pastato 4B22b rūsio kanalizacijos remontas

Pakeistas vamzdynas

Duobės užpiltos šaltu asfaltu.

Sutvarkyta apie 70 kv.m. duobių, Sacharovo aikštėje,keliai bei vidiniai pastatų 4B22b, 7M2p ir 6b3b kiemeliai.

Pasiruošimas šildymo sezonui

Dėl pastato 4B22b šilumos punkto modernizavimo

Remėjai