// publikacija...

Aktualijos

Dėl Bendrijos ikainių

2010 m. vasario 5 d. Teismas atmetė AB “Spauda”, K.Juzeliūno ir UAB “VL Turto valdymas” ieškinį bednrijai dėl paslaugų įkainių.

Teismas pasisakė:
– Ieškovų argumentai dėl tariamai pažeistos CK 4.85 straipsnio 1 dalies formalaus pobūdžio.
– Ieškovai, nebūdami Bendrijos dalyviais, neturi teisės reikalauti kitokio, nei nustatė bendrija, susidariusių kaštų paskirstymo metodo (įkainių nustatymo tvarkos).
– Ieškovai, manydami, kad bendrija paslaugas perka ekonomiškai nenaudingai, kad įkainiai turėtų būti skaičiuojami kita tvarka, nepagrįstai remiasi Vilniaus miesto savivaldybės institucijų sprendimais, kadangi jie reglamentuoja pagal CK 4.84 straipsnį savivaldybės paskirto administratoriaus veiklą ir bendrijoms nėra taikomi. Bendrijos savo veiklą organizuoja savarankiškai.
– Ginčijamu nutarimu patvirtinti įkainiai negali būti laikomi akivaizdžiai per dideliais ir neprotingais.
– Pagal Bendrijos pateiktus įkainius pagrindžiančius dokumentus, paaiškinimus ir kitą medžiagą matyti, kad ginčijamu nutarimu nustatyti įkainiai tokie pat ar mažesni, nei skaičiuoja paslaugų teikėjai. Antai, tokius pat įkainius šiukšlių išvežimui, tvarkymui kaip ginčijamame nutarime taiko šių paslaugų teikėjas UAB „Spaudos rūmų techninė priežiūra“ . Tokį pat galios dedamosios mokestį 1 kWh nustato UAB „Speisuva“. Vandenį UAB „Speisuva“ Bendrijai tiekia netgi didesniu, nei ginčijamame nutarime nustatytas, tarifu 4,71 Lt/kub.m. . Liftų priežiūros mokestis nutarime nustatytas tokio dydžio, kokį taiko UAB „Speisuva“. Apsaugos sutartyje numatytas 0,52 Lt/kv.m. mokestis – didesnis, nei ginčijamame nutarime patvirtintas įkainis.

Teismas taip pat pažymėjo:
-kad įstatymai netoleruoja situacijos, kai namo bendri objektai liktų be priežiūros ir tinkamo eksploatavimo,
– kad Nutarimo priėmimo metu liftus faktiškai prižiūrėjo ir mokesčius už jų eksploatavimą iš ne atsakovo narių rinko UAB „Speisuva“ ,
– Vandens tiekimo sistemą faktiškai eksploatavo (prižiūrėjo) UAB „Speisuva“,
– Bendrija elektros energiją taip pat pirko iš UAB „Speisuva“, šiai įmonei mokėjo už elektros tinklų priežiūrą, galios dedamąją,
teismas konstatavo, kad bendrijos nariai, tvirtindami bendrijos paslaugų įkainius, kompetencijos neviršijo ir išsprendė įstatymuose būtent bendrijai priskirtą klausimą – bendrų objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros išlaidų paskirstymo savininkams klausimą
– Bendrijos veikloje susidariusios išlaidos bendriems daiktams prižiūrėti ir tvarkyti paskirstomos savininkams proporcingai jų turimai daliai bendrame turte, todėl aiškinimas, kad išlaidų paskirstymą turi spręsti visų savininkų susirinkimas, kuriame pagal CK 4.85 straipsnį kiekviena patalpa, nepriklausomai nuo jos ploto, turi vieną balsą, būtų neteisingas ir nelogiškas. Be to, jei pastato savininkai neįsteigtų bendrijos ir nesudarytų jungtinės veiklos sutarties, būtų skiriamas namo administratorius, o susidariusias administravimo išlaidas privalėtų apmokėti patalpų savininkai pagal CK 4.84 straipsnio 4 dalį. Įstatymas nenumato, kad tokiu atveju savininkų susirinkime būtų sprendžiama dėl administravimo įkainio dydžio nustatymo

Teismas nurodė, kad ginčijamu nutarimu patvirtinti įkainiai jokių ieškovų kaip bendraturčių teisių nepažeidžia, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Dėl Bendrijos ikainių”

Rašyti

Remėjai