// publikacija...

Aktualijos

Dėl darbo organizavimo

Patvirtinta Spaudos rūmų aukštuminio pastato
savininkų bendrijos
„Spaudos rūmai“ valdybos nutarimu
Nr. 21-02 (Prot. Nr.1)

Dėl Bendrijos darbo karantino sąlygomis

Papildant 2020-10-27 patvirtintą darbuotojų veiksmų planą įmonėje nustačius susirgimą COVID-19 infekcija, bei šalyje besitęsiant karantinui, saugiam komunikavimui su pastato patalpų savininkais, jų nuomininkais ir su pastatą aptarnaujančiųjų įmonių darbuotojais Bendrijos darbuotojų saugiam darbui užtikrinti, Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ valdyba nutaria:

  1. Bendrija organizuoja savo veiklą vengiant žmonių artimo kontakto. Darbuotojams rekomenduojamas darbas nuotoliniu būdu ar mišrus darbas.
  2. Gaunamų dokumentų (laiškų, raštų, pakuočių ir kt.) priėmimas Bendrijoje vykdomas laikantis griežtų visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimų, vengiant tiesioginio kontakto su žmonėmis.
  3. Bendrijos ir UAB „Spaudos rūmų techninė tarnyba“ darbuotojas turi pareigą pranešti apie savo užsikrėtimą virusu arba patekimą į rizikos grupę, taip pat kelionės šalį ar maršrutą, o Bendrijos pirmininkas turi teisę šią informaciją sužinoti.
  4. Esant ekstremaliai situacijai arba karantinui darbuotojas gali būti nušalinamas nuo darbo, jeigu darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę kolegoms arba patalpų savininkams ir jei darbuotojas nesutinka dirbti nuotoliniu būdu.
  5. Darbuotojams, grįžtantiems iš valstybių, kuriose Vyriausybė dėl ekstremalios situacijos nerekomenduoja lankytis arba draudžia į jas vykti, privaloma 10 dienų saviizoliacija, kurios metu darbuotojui išduodama nedarbingumo pažyma arba darbas organizuojamas nuotoliniu būdu.
  6. Bendrijai pasitarimai, konferencijos, susitikimai su kitomis organizacijomis organizuojami nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones.
  7. Bendrijai valdybos posėdžiai ir visuotiniai bendrijos narių susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones.
  8. Jei nėra galimybės naudotis telekomunikacinėmis priemonėmis dalyvaujant ir balsuojant susirinkime ar posėdyje, balsuojama užpildant bendruosius balsavimo biuletenius arba balsavimas organizuojamas apklausos būdu raštu.
  9. Susirinkimui ar posėdžiui neįvykus juos atšaukus arba nukėlus, skelbiama apie naują susirinkimo, posėdžio datą.

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Dėl darbo organizavimo”

Rašyti

Remėjai