// publikacija...

Aktualijos

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išvada

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJOS

IŠVADA

dėl strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą

ir piktnaudžiavimo teise

2008-10-20

Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, įmonių posėdžių protokolų išrašus bei kitus dokumentus, kurie buvo pateikti Lietuvos žmogaus teisių asociacijai nustatyta, kad ABF „Viti“, AB „Spauda“, UAB „Speisuva“, UAB „VL Turto valdymas“ ir K.Juzeliūnas yra vienas asocijuotas asmuo (šiai asmenų grupei būdingas ypatingas santykių glaudumas bei platumas, jos pagrindas yra nuosavybė bei su nuosavybės valdymu susiję santykiai ir bendri interesai):

.

IŠVADOS PAGRINDAS:

AB Firma „Viti“ generalinis direktorius yra Konradas Juzeliūnas. Jis nuosavybės teise valdo 504,43 kv.m. ploto patalpas Spaudos rūmuose Laisvės pr.60, Vilnius.

AB „Spauda“ taip pat valdo 1522,62 kv. ploto patalpas Spaudos rūmuose Laisvės pr.60, Vilnius, o šios bendrovės akcijas valdo UAB “Viti” Turto fondas ir AB Firma „Viti“, kurios generalinis direktorius yra Konradas Juzeliūnas. Tas pats asmuo K.Juzeliūnas yra ir AB „Spauda“ valdybos pirmininkas.

AB Firma „Viti“ yra vienintelis UAB „VL turto valdymas“ akcininkas. UAB „VL turto valdymas“ taip pat nuosavybės teise turi 1104,19 kv. ploto patalpas Spaudos rūmuose Laisvės pr.60, Vilnius.

UAB „Speisuva“ įkurta eksploatuoti Spaudos rūmų pastatą Laisvės pr.60, Vilnius, o AB „Spauda“ yra steigėja ir vienintelė UAB „Speisuva“ akcininkė.

I IŠVADA:

Konradas Juzeliūnas būdamas ABF „Viti“ generalinis direktorius kartu ir AB „Spauda“ valdybos pirmininkas daro ar gali daryti įtaką ABF „Viti , AB „Spauda“ , UAB „VL Turto fondas“ bei UAB „Speisuva“ veiksmams, įtakoja ar gali įtakoti jų teises bei pareigas.

IEŠKINIAI TEISMUOSE, SUSIJĘ SU ASOCIJUOTU ASMENIU

2004 metais uždarosios akcinės bendrovės „Margi raštai“, „Ūlos tėkmė“, „Savaitė“ kreipėsi į teismą dėl pažeistų teisių į žemės sklypą prie „Spaudos rūmų“ atstatymo. Minėtas teises pažeidė ne tik valstybės ir savivaldos institucijos, bet ir asocijuotas asmuo (AB „Spauda“). Pastarasis šioje byloje buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu. Kadangi teisės buvo pažeistos ne vien ieškinį pateikusių bendrovių, bet ir kitų asmenų, tarp jų ir LR Kultūros ministerijos, turinčių nuosavybę Laisvės pr.60, Vilnius (o tai yra viešasis interesas), šiems interesams ginti 2004-12-08 buvo įsteigta ir įregistruota Bendrija „Spaudos rūmai“.

Nuo Bendrijos įsteigimo asocijuotas asmuo (AB „Spauda“, UAB „Speisuva“, UAB „VL Turto valdymas“ ir K.Juzeliūnas) 2004- 2008 laikotarpiu atskiriems Spaudos rūmuose nuosavybę turintiems asmenims pateikė 20 ieškinių, o asocijuotam asmeniui už neteisėtus veiksmus, prievolių ir pareigų nevykdymą Spaudos rūmuose nuosavybę turintys asmenys, tarp jų ir Bendrija „Spaudos rūmai“ yra pateikę 9 ieškinius:

IŠVADOS PAGRINDAS:

Asocijuoto asmens ieškiniai prieš Bendriją ir jos narius:

 1. 2004 metais asocijuotas asmuo AB „Spauda“ teisme pateikė ieškinį, siekdama užginčyti Bendrijos „Spaudos rūmai“ teisėtumą ir prašydama teismą uždrausti įregistruoti minėtą Bendriją. (civ.byla Nr.2-12216-34-2004).

2005 -2008 m. asocijuotas asmuo UAB „Speisuva“ pateikė ieškinius

 1. bendrijos nariui UAB „Agina“ (civ.byla Nr.L-2-11529-235/2006)
 2. bendrijos nariui UAB Compact transport ” (civ.byla Nr.2-469-656/2006 )
 3. bendrijos nariui UAB “Saugos darbe sprendimai”L-2-11817-171/2005
 4. bendrijos nariui UAB „Ieva“ civ.byla Nr L-2-12224-235/2005
 5. bendrijos nariui UAB „M-1“ civ.byla Nr.L-2-11529-235/2006
 6. bendrijos nariui UAB „Magazyn Wilenski“ civ.byla Nr.L-2-11339-728/06
 7. kitą ieškinį bendrijos nariui UAB „Magazyn Wilenski“civ.byla Nr.L-2-2733-619/2006
 8. bendrijos nariui UAB „Margi raštai“ civ.byloje Nr.L-2-2734-640/2006
 9. bendrijos nariui UAB „Mūsų gairės“ civilinė byla Nr2-13254-734-2005
 10. bendrijos nariui UAB „Politika“ civilinėje byloje 2-614-110/2006,
 11. bendrijos nariui UAB „Radiocentras“ civilinė byla L-2-12838-171/2005
 12. bendrijos nariui UAB „Reladus“ civ.byla Nr.L-2-10522-599/06
 13. bendrijos nariui UAB „Ūlos tėkmė“ civ.byla L-2-12511-541/2005
 14. bendrijos nariui UAB „Baltijos TV (Nr.2-10515-566/2006
 15. bendrijos nariui „UAB „Valstiečių laikraštis“ civilinė byla L-2-11239-131-2005
 16. Bendrijai „Spaudos rūmai“ dėl skolos išieškojimo(šilumos nuostolių) civ.byla Nr. 2-1872-728/2007
 17. Bendrijai „Spaudos rūmai“ dėl priėmimo perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu civ. byloje Nr.2A49-1135/2006
 18. Bendrijai „Spaudos rūmai“ dėl skolos išieškojimo civ.byla Nr.2-2960-565/08
 19. Bendrijai „Spaudos rūmai“ dėl 2007-04-05 Bendrijos nutarimo pripažinimo negaliojančiu (civ.byla Nr.2-7065-790/2008).

Dėl to, kad asocijuotas asmuo piktnaudžiavo savo padėtimi ir pažeidė kitų asmenų teises

Jam teismuose pateikti ieškiniai:

1. Bendrijos ieškinys AB „Spauda“ ir jo dukterinei įmonei UAB „Speisuva“ dėl neteisėtų veiksmus, kurie užkerta galimybę šilumos energijai patekti Spaudos rūmų pastatą

2. Bendrijos ieškinys AB „Spauda“ dukterinei įmonei UAB „Speisuva“ dėl trukdymo Bendrijai naudotis bendro naudojimo objektais civ.byla Nr.2-289-235/2008

3. Bendrijos ieškinys AB „Spauda“ dukterinei įmonei UAB „Speisuva“ dėl lėšų pasisavinimo (nepagrįsto praturtėjimo) civ.byla Nr.2-779-619/2008

4. Bendrijos ieškinys AB „Spauda“ dėl skolos išieškojimo civ.byla 2-6201-619/2008

5. Bendrijos ieškinys AB „Spauda“ dėl skolos išieškojimo civ.byla 2-6719-101/2008

6. 2008-09-30 Bendrijos ieškinys UAB „VL Turto valdymas“ dėl vengimo mokėti skolą

7. 2008-09-30 Bendrijos ieškinys K.Juzeliūnui dėl vengimo mokėti skolą

8. Patalpų savininko UAB „Molesta“ ieškinys AB „Spauda“ civilinė byla Nr. 3K-3-501/2006

9. Bendrijos nario UAB „M-1“ ieškinys AB „Spauda“ dėl akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo niekine (civ.byla Nr.2-468-55/2008)

II IŠVADA:

Dėl asocijuoto asmens veiksmų vien tik santykiuose su Bendrija „Spaudos rūmai“ ir patalpų bendraturčiais Lietuvos Respublikos teismai buvo priversti nagrinėti 30 civilinių bylų.

ASOCIJUOTO ASMENS PIKTNAUDŽIAVIMAI, KURIUOS

ĮREGISTRAVO LR VALSTYBĖS INSTITUCIJOS:

IŠVADOS PAGRINDAS:

 1. Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-11-16 duotas nurodymas Nr.468 ( Asocijuotam asmeniui UAB „Speisuva“ ir AB „Spauda“ nedelsiant pradėti Spaudos rūmų pastato šildymą)
 2. Valstybinės energetikos inspekcijos 2006-11-06 duotas nurodymas Nr.435 (Asocijuotam asmeniui UAB „Speisuva“ ir AB „Spauda“ nedelsiant pradėti Spaudos rūmų pastato šildymą)
 3. Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato 2006- 11 29 raštu Nr.18-4-3-1-1510 nurodoma, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.18-1-2771-06 dėl asocijuoto asmens (UAB „Speisuva“ ir AB „Spauda“) veiksmų.
 4. Vilniaus m. apylinkės prokuratūros 2006- 11 29 raštu Nr. 5.2.-2589 nurodoma, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.18-1-2771-06 dėl asocijuoto asmens (UAB „Speisuva“ ir AB „Spauda“) veiksmų.

III IŠVADA:

2005-2006 metais asocijuoto asmens piktnaudžiavimo veiksmus santykiuose su Bendrija „Spaudos rūmai“ ir kitais bendraturčiais įregistravo Valstybinės energetikos inspekcija, Vilniaus vyriausiasis policijos komisariatas ir Vilniaus m. apylinkės prokuratūra.

DĖL ASOCIJUOTO ASMENS VEIKSMŲ, PAŽEIDŽIANČIŲ EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ (6 straipsnis),

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

2001-02-02 NUTARIMĄ 125

IŠVADOS PAGRINDAS:

 1. Asocijuotas asmuo (AB „Spauda“ dukterinė įmonė „UAB „Speisuva“ ) neįvykdė 2001-02-02 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 125 , t.y. neperdavė per 1 mėnesį, kaip numatyta nutarime per vieną mėnesį bendrijai valdyti ir prižiūrėti Spaudos rūmų aukštuminio pastato bendrojo naudojimo objektų pagal bendrijos įregistravimo dienos būklę. Tokiu būdu asocijuotas asmuo neįvykdė 2001-02-02 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 125.

 1. Asocijuotas asmuo (AB „Spauda“ dukterinė įmonė „UAB „Speisuva“ ) klaidino teismus nurodydamas, kad Bendrijai „Spaudos rūmai“ negalioja LR DNSBĮ.

2007-02-27 LR Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas raštu Nr.S-2007-1999(g-2007-1551) išaiškino, kad Bendrijai „Spaudos rūmai“ taikytinos visos LR daugiabučių savininkų bendrijų įstatymo nuostatos.

 1. 2005 metais Bendrija pateikė ieškinį asocijuotam asmeniui (AB „Spauda“ dukterinei įmonei UAB „Speisuva“ civ.byla Nr.2-779-619/2008) dėl neteisėto lėšų pasisavinimo (nepagrįsto praturtėjimo) Dėl to 2006-03-01 Asocijuotas asmuo („UAB „Speisuva“) pateikė ieškinį Bendrijai, prašydamas teismą pripažinti negaliojančiu 2005-02-11 pastato stogo perdavimo priėmimo aktą. Dėl šio ieškinio asocijuoto asmens prašymu buvo sustabdytas civilinės bylos Nr.2-779-619/2008 (Bendrijos ieškinys asocijuotam asmeniui UAB „Speisuva“) nagrinėjimas. Vilniaus m. I apylinkės teismas patenkino asocijuoto asmens ieškinį ir pripažino minėtą aktą negaliojančiu. Tačiau Vilniaus apygardos teismas 2006-12-21 Sprendimu civ. byloje Nr.2A49-1135/2006 panaikino Vilniaus apylinkės teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą.

Spręsdamas ginčą dėl Bendrijos dokumento (stogo perdavimo priėmimo akto) teisėtumo Vilniaus apygardos teismas pabrėžė: „tai, kad ieškovas (UAB „Speisuva“) formaliais pagrindais ginčija aktą, parodo, jog ieškovas (UAB „Speisuva“)… savo interesus ir poreikius iškelia aukščiau atsakovo (Bendrijos), atstovaujančio namo bendrasavininkių poreikius ir interesus dėl namo bendro naudojimo objektų priežiūros, naudojimo ir tvarkymo (LR CPK 95 str.)

 1. 2008-03-27 Asocijuotas asmuo (AB „Spauda“, UAB „VL Turto valdymas“ ir K.Juzeliūnas) teisme pateikė ieškinį, kuriuo ginčija 2007-04-05 Bendrijos nutarimo dėl paslaugų įkainių priėmimo teisėtumą (civ.byla Nr.2-7065-790/2008).

Minėtu ieškiniu asocijuotas asmuo prašo teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą vykdyti Bendrijos 2007-04-05 nutarimo galiojimą, tokiu būdu siekdamas sutrikdyti Bendrijos veiklą, nes sustabdžius minėtą Bendrijos nutarimą, būtų sustabdytas mokesčių už paslaugas rinkimas, o be mokesčių už paslaugas rinkliavos Spaudos rūmų pastatas negalėtų funkcionuoti.

I apylinkės teismui atsisakius tokį prašymą tenkinti, asocijuotas asmuo teikė apeliacinį skundą apygardos teismui. Vilniaus apygardos teismas taip pat atmetė asocijuoto asmens prašymą, kaip nepagrįstą.

Analogiškai, kaip ir civ.byloje Nr.2A49-1135/2006 dėl stogo perdavimo priėmimo akto teisėtumo, šio ieškinio (civ.byla Nr.2-7065-790/2008) pagrindu Asocijuotas asmuo teismuose prašo stabdyti kitų jam iškeltų ieškinių nagrinėjimą. Tokį prašymą stabdyti bylos nagrinėjimą jis pateikė Vilniaus m. I apylinkės teismui civilinėje byloje Nr.2-6719-101/2008. Prašymas buvo atmestas, nes teismui buvo pateikti įrodymai, kad asocijuotas asmuo (AB „Spauda“) net 3 metus nemoka Bendrijai ir neketina mokėti mokesčių už elektros energiją, šilumą ir kitas paslaugas.

Analogiškai kaip ir civilinėje byloje (Nr.2A49-1135/2006) dėl stogo akto teisėtumo, Asocijuotas asmuo ieškiniu (civ.byla Nr.2-7065-790/2008), siekia revizuoti Bendrijos narių 2007-04-05 susirinkimo nutarimą. Kaip ir ankstesnėje civilinėje byloje, taip ir šioje asocijuotas asmuo (AB „Spauda“, UAB „VL Turto valdymas“ ir K.Juzeliūnas) siekia sustabdyti Bendrijos dokumento galiojimą, užginčyti jį ir panaikinti.

Nesustabdžius aukščiau paminėtų civilinių bylų nagrinėjimo ir nesustabdžius Bendrijos 2007-04-05 nutarimo galiojimo, asocijuotas asmuo prašo teismą skirti Bendrijos veiklos ekspertizę.

 1. Kadangi pastatų komplekso inžineriniai tinklai jungia ir teritoriją, kurioje yra kita Asocijuoto asmens nuosavybė, taip pat jam nuosavybės teise priklauso patalpos, kuriose yra bendro naudojimo inžinerinė įranga, dėl techninių aplinkybių elektros energiją ir vandenį Bendrijai teikia asocijuotas asmuo (UAB „Speisuva“), su kuriuo 2007 metais buvo pasirašytos elektros energijos, vandenes tiekimo ir liftų priežiūros sutartys. Kadangi tas pats asocijuotas asmuo (AB „Spauda“, UAB „VL Turto valdymas“ ir K.Juzeliūnas) turėdamas patalpas Spaudos rūmuose nemoka Bendrijai už elektrą ir vandenį bei kitas paslaugas, pastaroji negali sumokėti už šioms patalpoms patiektą elektros energiją ir vandenį asocijuotam asmeniui UAB „Speisuva“. Dėl susidariusios skolos 2008 metais asocijuotas asmuo UAB „Speisuva“ pateikė teisme ieškinį Bendrijai „Spaudos rūmai“ (civ. byla Nr.2-2960-565/08). Tokiu būdu susidarė teisinė kolizija, kai asocijuoti asmenys AB „Spauda“, UAB „VL Turto valdymas“ ir K.Juzeliūnas nesumoka Bendrijai tos pinigų sumos, kurią Bendrija skolinga asocijuotam asmeniui (UAB „Speisuva“). Teismas turi spręsti ginčą dėl skolos išieškojimo iš Bendrijos asocijuoto asmens (UAB „Speisuva“) naudai, nors tikrasis skolininkas (skolos dydžiu ir terminais) yra tas pats asocijuotas asmuo – (AB „Spauda“, UAB „VL Turto valdymas“ ir K.Juzeliūnas).

.

IV IŠVADA:

a) Asocijuotas asmuo iki šiol neįvykdė 2001-02-02 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 125.

b) Teismas (civ. byloje Nr.2A49-1135/2006) patvirtino, kad asocijuoto asmens ieškinys nepagrįstas, kad jis sąmoningai formaliais pagrindais ginčijo Bendrijos dokumentą, tokiu būdu vilkindamas bylos nagrinėjimą, todėl LŽTA nuomone, jis veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei išsprendimą.

c) Asocijuotas asmuo civ. byloje Nr.2-7065-790/2008 analogiškai kaip ir civ. byloje Nr.2A491135/2006 siekia užvilkinti jam iškeltų civilinių bylų nagrinėjimą. Tokiais veiksmais jis pažeidžia Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (6 straipsnis. dėl bylos išnagrinėjimo per įmanomai trumpiausią laiką.)

d) Civ. bylos Nr.2-7065-790/2008 pagrindu prašydamas stabdyti 2007-04-05 Bendrijos nutarimo galiojimą, prašydamas stabdyti kitų jam pateiktų ieškinių nagrinėjimą, pagaliau prašydamas skirti Bendrijos veiklos ekspertizę, asocijuotas asmuo akivaizdžiai piktnaudžiauja teise (procesiniais terminais ir procesinėmis teisėmis, teise be akivaizdaus pagrindo kreiptis į teismą) tuo apsunkindamas teismų darbą.

DĖL ASOCIJUOTO ASMENS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS

BEI KITŲ EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ

APSAUGOS KONVENCIJOS

PAŽEIDIMŲ

IŠVADOS PAGRINDAS:

 1. 2005 metais Asocijuotas asmuo įvairiais būdais trukdė šildyti „Spaudos rūmų“ pastatą, trukdė juose įsikūrusiems savininkams naudotis savo nuosavybe. Dėl to Bendrija kreipėsi į teismą prašydama pripažinti AB „Spauda“ ir jo dukterinės įmonės UAB „Speisuva“ veiksmus, kurie užkerta galimybę šilumos energijai patekti Spaudos rūmų pastatą neteisėtais

Vilniaus m. I apylinkės teismas 2006-09-05 sprendimu pripažino neteisėtais tokius veiksmus UAB „Speisuva“, o 2007-07-24 ir AB „Spauda atžvilgiu. Šį teismo sprendimą AB „Spauda“ apskundė aukštesnei teismų instancijai. Tačiau Vilniaus apygardos teismas 2007-11-22 nutartimi (civ.byla Nr.2A33-1063/07) atmetė AB „Spauda“ apeliaciją ir paliko galioti 2007-07-24 Vilniaus m. I apylinkės teismo sprendimą.

Minėtoje nutartyje Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad:

AB „Spauda“ net ir teismo proceso metu akivaizdžiai pademonstravo, jog gali sutrikdyti šilumos tiekimą.

AB „Spauda“ gali įtakoti šilumos tiekimą (pastatui 4B22b) ir net grasina tokia galimybe.

Jau nagrinėjant bylą teisme, 2006-11-06 Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai surašė būtent AB „Spauda“ generalinio direktoriaus pavaduotojui A.Sapiegai nurodymą, įpareigojantį nedelsiant pašalinti pažeidimus, kartu nurodant kokius pažeidimus AB „Spauda“ padarė.

Tą patį įrodo ir 2006-11-28 Vilniaus m. apylinkės prokuratūros rašte Nr.5.2-2589 ir Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato 7-0 PK rašte Nr.18-4S-1510 nurodytos aplinkybės, kad… pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 294 str. (savavaldžiavimas).

Vilniaus apygardos teismo kolegija taikė prevencinę priemonę Bendrijos teisėtų interesų apsaugai, atsižvelgdama į AB „Spauda“ veiksmus praeityje.

V IŠVADA:

a) Minėta nutartimi Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad ABSpauda“ praeityje padarė ir daugiau neteisėtų veiksmų bei įstatymų pažeidimų Bendrijos atžvilgiu.

b) Asocijuoto asmens veiksmai trukdo kitiems piliečiams pilnavertiškai naudotis savo nuosavybe. Tokiu būdu asocijuotas asmuo pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ( Protokolas Nr. 1, 1 straipsnis. Protokolas numato, kad “Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę disponuoti savo nuosavybe…”.).

c) Asocijuotas asmuo pažeidžia LR Konstitucijos (23 str. garantuoja savininko teisių gynimą)

d) Asocijuotas asmuo pažeidžia LR CK (4.93) str.

KITI ASOCIJUOTO ASMENS PIKTNAUDŽIAVIMO

TEISE FAKTAI

IŠVADOS PAGRINDAS:

1. UAB „Vilniaus energija“ pateikė ieškinį AB „Spauda“ dėl skolos priteisimo. (Civilinė byla Nr.2-710-566/2008). Kadangi AB „Spauda“ naudojosi šilumos energija, bet už ją nemokėjo, ieškinį teismas patenkino.

2. UAB „Molesta“ pateikė ieškinį AB „Spauda“ ginče dėl nuosavybės perdavimo. Asocijuotas asmuo ginčijo teismų sprendimus. LR Aukščiausiasis Teismas atmetė asocijuoto asmens kasaciją, tuo iš esmės patenkino UAB „Molesta“ ieškinį (civilinė byla Nr. 3K-3-501/2006).

3. UAB „Vilniaus energija“ – ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl skolos priteisimo civilinė byla Nr.2-710-566/2008

4. Kadangi asocijuotas asmuo (UAB „Speisuva“) iš kitų bendraturčių surinkęs pinigines lėšas už šilumos energiją neatsiskaitė su šios energijos tiekėju UAB „Vilniaus energija“, pastarosios prašymu Vilniaus apygardos teismas 2007-11-05 nutartimi asocijuotam asmeniui (UAB „Speisuva“) iškėlė bankroto bylą (civ.byla Nr.B2-2016-39/2007) dėl 547 931,10 Lt skolos.

5. Kadangi asocijuotas asmuo (UAB „Speisuva“) iš kitų bendraturčių surinkęs pinigines lėšas už elektros energiją neatsiskaitė su šios energijos tiekėju AB „Rytų skirstomieji tinklai“, pastaroji teisme įteikė pareiškimą dėl skolos 402 385,03 Lt išieškojimo iš asocijuoto asmens (UAB „Speisuva“).

6. 2008-09-29 Bendrijai „Spaudos rūmai“ buvo įteiktas antstolio G. Badikonio patvarkymą Nr.0040/08/02771-KP7, kuriame nurodyta, kad asocijuotas Asmuo (UAB „Speisuva“ ) yra skolingas AB „Rytų skirstomiesiems tinklams“ jau 414 430,09 Lt. už suvartotą elektros energiją.

7. 2008-10-15 Bendrijos nariai ir kiti patalpų savininkai gavo antstolio G. Badikonio patvarkymus (numeracija didėjančia tvarka 0040/08/02771-KP), kuriais Teismo įsakymo pagrindu areštuojamos kiekvieno iš patalpų savininkų sąskaitose 288 736,39 Lt dydžio piniginės lėšos dėl asocijuoto asmens 402385,03 Lt dydžio skolos AB „Rutų skirstomieji tinklai“. Iš Bendrijai pateiktų pranešimų viso asocijuoto asmens naudai areštuojama daugiau kaip 5 mln. litų. Milijonų dydžio sumų areštas yra neadekvatus nurodytai 402385,03 Lt. asocijuoto asmens skolai už elektros energiją AB „Rytų skirstomiesiems tinklams“ ir tai yra akivaizdus piktnaudžiavimas teise faktas. Darytina išvada, kad tokiu būdu įvardydamas skolininkus asocijuotas asmuo su antstolių pagalba siekia suvaržyti pastato bendraturčių turtines teises.

8. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ įspėjo Bendriją, kad bus nutrauktas elektros energijos tiekimas visam pastatų kompleksui (Laisvės pr.60, Vilnius), tarp jų ir Spaudos rūmų pastatui, nes šį pastatą jungia vieningi inžineriniai tinklai su asocijuoto asmens nuosavybę. Kadangi Spaudos rūmų pastate yra įsikūrusios redakcijos, televizijos ir radijo stotys, nutraukus elektros energijos tiekimą, sustos laikraščių ir žurnalų leidyba, nebeveiks radijo ir televizijos stotys.

VI IŠVADA:

a) Dėl asocijuoto asmens veiksmų pažeidžiama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (10 straipsnis. nurodo, kad „kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės“. Šį pažeidimą sukelia grėsmė nutraukti radijo ir televizijos transliacijas, bei sustabdyti laikraščių ir žurnalų leidybą Spaudos rūmuose.

b) Dėl asocijuoto asmens veiksmų varžomos piliečių konstitucinės teisės. Šiuos pažeidimus taip pat sukelia bauginimas nutraukti elektros energijos tiekimą Spaudos rūmų pastatui, nes be elektros energijos nustos veikusios televizijos ir radijo stotys, laikraščių bei žurnalų redakcijos. (LR Konstitucijos 25 straipsnis. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas).

c) Asocijuoto asmens veiksmai pažeidžia piliečių teises, kurias užtikrina Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTO/EEK) Konvencija dėl visuomenės teisės gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija). (Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2001 metais, Europos Sąjunga Bendrijos lygmeniu – 2005 metais.) Šios Konvencijos 3 str. 8 d. nustatyta, jog „kiekviena Šalis užtikrina, kad asmenys, įgyvendinantys šioje Konvencijoje numatytas savo teises, nebūtų baudžiami už savo veiklą, persekiojami arba kitais būdais varžomi, tuo tarpu asocijuoto asmens veiksmai kelia grėsmę bendraturčių nuosavybei, varžo jos valdymą.

d) Asocijuoto asmens veiksmai pažeidžia viešąjį interesą.

e) Asocijuoto asmens veiksmai turi visus būdingus „strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą“ požymius, nes teismų pagalba asocijuotas asmuo reikalauja nubausti piliečius (bendraturčius) dėl neva padarytos žalos ir kenkimo kreipiantis į teismą, bet iš tiesų siekia įbauginti, atgrasyti ir nutildyti bei visaip suvaržyti jų teises, kurias garantuoja LR Konstitucija, tarptautinė ir ES teisė bei Lietuvos įstatymai.

IŠVADŲ APIBENDRINIMAS IR REKOMENDACIJOS

 1. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta išvadose, Lietuvos žmogaus teisių asociacija rekomenduoja Bendrijai „Spaudos rūmai“ ir pareiškėjams teikti teismui ieškinį dėl asocijuoto asmens (ABF „Viti“, AB „Spauda“, UAB „Speisuva“, UAB „VL Turto valdymas“ ir K. Juzeliūnas) piktnaudžiavimo teise.

 1. Siekiant tausoti Lietuvos teismų darbą, gerbdama Lietuvos teismų nepriklausomumą, LŽTA prašo teismus ypatingai atidžiai nagrinėti civilines ir kitas bylas, susijusias su asocijuotu asmeniu (ABF „Viti“, AB „Spauda“, UAB „Speisuva“, UAB „VL Turto valdymas“ bei Konradas Juzeliūnas). Išvardytos bylos vienaip ar kitaip susijusios su visuomenės (viešuoju) interesu, t.y. ginču dėl žemės sklypo prie Spaudos rūmų. Būtent šiame ginče AB „Spauda“ yra tretysis asmuo, inicijavęs minėto žemės sklypo detaliojo plano pakeitimus, dėl ko buvo pažeistos kitų bendraturčių teisės ir viešasis interesas. Šį faktą konstatavo LR Aukščiausiasis Teismas, grąžinęs civilinę bylą (Nr. 3K-3-180/2008) nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Aukščiausiasis Teismas pabrėžė, kad „nagrinėjamas ginčas yra susijęs su valstybinės žemės naudojimo ir teisės nuomoti valstybinę žemę ne aukciono būdu klausimais, kad teisingas, atitinkantis įstatymo reikalavimus valstybinės žemės teisinių santykių tvarkymas yra svarbus viešasis interesas“. Aukščiausiasis Teismas taip pat pabrėžė, kad nagrinėjamos bylos esmė yra nustatyti, kokios asmenų, kurių iniciatyva buvo keičiamos sklypo ribos, teisės buvo įgyvendintos priimant administracinius aktus, ar buvo pakankamas įstatyminis ir faktinis pagrindas šiems aktams priimti, ar keičiant sklypo ribas buvo išlaikyta suinteresuotų asmenų teisių pusiausvyra, t. y. ar nebuvo pažeistos kitų asmenų teisės į tą patį žemės sklypą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad bylą nagrinėję teismai neatskleidė bylos esmės, šiam pažeidimui ištaisyti būtina tirti papildomas aplinkybes ir rinkti įrodymus. (LR AT 2008-03-19 Civilinė byla Nr. 3K-3-180/2008).

Būtent po to, kai 2004 metais Spaudos rūmų pastato bendraturčiai pateikė ieškinį dėl pažeistų teisių į žemės sklypą atstatymo, siekdami apginti viešąjį interesą, asocijuotas asmuo (jis tretysis asmuo minėtoje byloje) pradėjo teikti teismuose Bendrijai ir Bendrijos nariams įvairius ieškinius. Tokie civiliniai ieškiniai turi visus pasaulinėje teisminėje praktikoje į atskirą kategoriją išskiriamų bylų – strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą – požymius, kai verslo įmonė reikalauja nubausti piliečius (fizinius ir juridinius asmenis) dėl neva padarytos žalos ir kenkimo kreipiantis į teismą, bet iš tiesų siekia įbauginti, atgrasyti ir nutildyti visuomenę bei visaip suvaržyti jos teises, kurias garantuoja LR Konstitucija, tarptautinė ir ES teisė bei Lietuvos įstatymai.

Asocijuoto asmens ieškiniai turi visus būdingus „strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą“ požymius. Todėl Bendrijos „Spaudos rūmai“ bei jos narių teisminius ginčus su asocijuotu asmeniu (ABF „Viti“, AB „Spauda“, UAB „Speisuva“, UAB „VL Turto valdymas“ ir Konradas Juzeliūnas) reikėtų vertinti „strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą“ kontekste.

 1. Įvertindama tai, kad Lietuvos teismuose kasmet lieka neišnagrinėtos dešimtys tūkstančių visuomenei svarbių bylų, Lietuvos žmogaus teisių asociacija mano, jog asocijuoto asmens ir Bendrijos civilinių bylų nagrinėjimas apsunkina teismų darbą, nes iš esmės visos bylos sietinos su pagrindiniu ginču dėl pažeistų teisių į žemės sklypą atstatymo ir viešuoju interesu (civ.byla Nr. 2-2041-235/2008) Naujų strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą atsiradimui kelią užkirstų principingi teismų sprendimai, kurių pagrindu galėtų būti formuojama Lietuvos teismų praktika.

 1. LŽTA atkreipia žiniasklaidos dėmesį į „strateginių bylų prieš visuomenės dalyvavimą“ ir piktnaudžiavimą teise plitimo tendencijas. Žiniasklaidos vaidmuo šviečiant visuomenę dėl piliečių teisių ginant viešąjį interesą yra ypač svarbus dabartiniame teisinės reformos etape ir gali būti reikšmingas įtvirtinant teismų nepriklausomumą naujajame LR teismų įstatyme.

Parengė Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komitetas

LŽTA komiteto narys Petras Grėbliauskas

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išvada”

Rašyti

Remėjai