// publikacija...

Aktualijos

Neprižiūrimi liftai kelia grėsmę žmonių gyvybei

AB „Spauda“ valdybos pirmininkui ir ABF „Viti“
generaliniam direktoriui Konradui Juzeliūnui

AB „Spauda“ generaliniam direktoriui Romui Bubneliui

UAB „Speisuva“ direktoriui Gediminui Imbrasui

PAREIŠKIMAS
2008 m. gruodžio 12 d.
Dėl liftų eksploatavimo trukdymo Spaudos rūmuose
Spaudos rūmuose yra 3 keleiviniai liftai, tačiau jau metai, kaip patalpų savininkai ir jų lankytojai vargsta naudodamiesi dviem susidėvėjusiais liftais, iš kurių vienas teveikia porą dienų per savaitę.

Daugiaaukštį Spaudos rūmų pastatą kasdien lanko Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų valdžios institucijų atstovai ir užsienio svečiai, kurie stebisi mūsų nesugebėjimu saugiai prižiūrėti liftus, daro gėda pastato savininkams, rūmuose įsikūrusiai žiniasklaidai ir visai Lietuvai.

Padažnėjo atvejų, kai nustoja veikti visi liftai. Pvz. 2008 m gruodžio 11 d. šio pastato lankytojai turėjo kopti laiptais į 16-18 aukštus. Žmonės piktinosi ir koneveikė liftus prižiūrinčias organizacijas.

Tuo tarpu Spaudos rūmų liftus prižiūri UAB „Speisuva“, kurios visas akcijas valdo AB „Spauda“, o pastarosios akcijos priklauso ABF „Viti“ ir „Viti turto fondui“. Šios organizacijos generalinis direktorius yra Konradas Juzeliūnas, kuris turi patalpas Spaudos rūmų 11 aukšte. Be K.Juzeliūno sutikimo UAB „Speisuva“ nesutinka perduoti liftų priežiūros bendrijos žinion.

Tuo tarpu liftai prižiūrimi blogai, 4 metai neremontuoti. Nors pastato bendraturčiai moka mokesčius už trijų liftų priežiūrą, dažniausiai veikia tik vienas liftas. Todėl pagrįstai galima teigti, kad UAB „Speisuva“ renka mokesčius už darbą, kurio neatlieka.

Patalpų savininkams yra žinoma, kad UAB „Speisuva“ gavusi savininkų lėšas už tarpininkavimą tiekiant pastatui šilumą ir elektros energiją, šių lėšų nesumokėjo šilumos ir elektros energijos tiekėjams, todėl šie antstolių pagalba areštavo „Speisuvos“ sąskaitas.
„Speisuva“ nebegalėdama atsiskaityti su liftų priežiūros įmone vengia jų priežiūrą perduoti bendrijai „Spaudos rūmai“.

Toks „Speisuvos“ vadovų elgesys, o Jūsų toleravimas tyčinio pavaldžios įmonės neveikimo ne tik trukdo Jūsų kaimynams patekti į savo aukštus, bet ir kelia pavojų žmonių gyvybėms, nes liftai iš esmės palikti be priežiūros, o tai daryti griežtai draudžiama.

Spaudos rūmai yra ne vien čia esančių žiniasklaidos bei kitų patalpų savininkų, bet ir visos Lietuvos nacionalinis turtas.
Jūsų elgesys demonstruoja cinišką požiūri į čia dirbančius žurnalistus, veikiančias radijo, televizijos stotis ir laikraščių redakcijas, pastato savininkus ir visus čia ateinančius žmones.

Todėl reikalaujame iki 2009 m. vasario 1 d. perduoti liftų priežiūrą bendrijai ir nekliudyti jai tuos liftus prižiūrėti bei remontuoti.

Gerbkite savo bendraturčius, kaimynus ir visus Lietuvos žmones, kurie lankosi Spaudos rūmuose.

Žiniasklaidos atstovai
Radijo stotis „M-1“, „Radiocentras“, „Baltijos televizija“, „Znad Wilii“, „Radijas kelyje“
Leidinių redakcijos:
„Savaitės ekspresas“, „Savaitė“, „Naujoji Ieva“, „Mūsų gairės“, „Margi raštai“, „Politika“, „Magazin Wilenski“, „A.Semaškos leidykla“, „Vyzdys“
Uždarosios akcinės bendrovės ir kiti savininkai“Dujotekana”, “Reladus”, Algimanto Semaškos firma, “Radijas kelyje”, “Compact transport”, “Agina”, „Saugos darbe sprendimai“, Personalinė Dalios Lesickienės įmonė, UAB “Gairija”, Sergejaus Sluko “Mažoji Evelina”, “Lirsona popierius”, Henrik Bujko, Svetlana Dziuba, Tatjana Utkina, Tatjana Vasiljevna

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “Neprižiūrimi liftai kelia grėsmę žmonių gyvybei”

Rašyti

Remėjai