// publikacija...

Teisės aktai

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO SPRENDIMAS

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2013 m. gegužės 29 d. Vilnius

(įštraukos)

byloje nustatyta, kad atsakovas^AB „Spauda” būdama motininė ieškovo, kuriam sandorio sudarymo metu buvo inicijuojama bankroto byla, bendrovė, kuriai (AB „Spaudai) priklausė 100 % ieškovo akcijų ir kuri savo dukterinei bendrovei (ieškovui) buvo skolinga, pardavė ieškovo t.y. savo dukterinės bendrovės, kuriai buvo skolinga akcijas atsakovei UAB „Žyprė ir ko” už 800 000 Lt ,su kainos sumokėjimo atidėjimu dviem dienom ir nepasibaigus šiam terminui perleido reikalavimus į naująjį ieškovo akcininką pačiam ieškovui įskaitydamas savo skolos dalį buvusiai dukterinei bendrovei 800 000 Lt sumai.

……..

Akivaizdu, kad ieškovas, kaip savo kreditorių skolininkas neprivalėjo sudaryti 2011 05 27 reikalavimų perleidimo sutarties, įskaitydamas savo reikalavimą į atsakovą AB „Spauda”, iš kurio skolos išieškojimo galimybės atsižvelgiant į skolininko turtą buvo žymei didesnės. Ieškovas po reikalavimų perleidimo įgavo reikalavimo teisę į atsakovą UAB „Žypė ir ko”, iš kurio 800 000 Lt skolos išieškojimas, pagal byloje esančius duomenis yra neįmanomas. Kaip matyti iš byloje pateikto UAB „Žyprė ir ko” vienintelio akcininko sprendimo, 2011 01 07 akcininkas šią bendrovę buvo nusprendęs likviduoti ir save pasiskyręs likvidatoriumi (b.l. 135). Kaip matyti iš minėtos bendrovės finansinių dokumentų įmonė neturėjo išteklių sulygtai akcijų kainai sumokėti, taip pat neturi ilgalaikio turto, kurį pardavus ieškovas galėtų išsiieškoti įsiskolinimą. Šioje byloje nustatyti faktai patvirtina, kad visos abiejų sandorių šalys buvo nesąžiningos. Atsakovas AB „Spauda” perleisdamas reikalavimą tuo pačiu pripažino įsiskolinimą ieškovui 800 000 Lt sumoje todėl laikytina jog atsakovas tokį reikalavimą pripažino, jis laikytinas įrodytu ir priteistinas iš atsakovo AB „Spauda”.

Teismas konstatuoja jog byloje nustatytos visos sąlygos ginčo sandorį pripažinti negaliojančiu. Todėl ieškinys tenkinamas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

NUSPRENDĖ:

Ieškinį tenkinti.

2011-05-27 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp AB „Spauda” ir UAB „Speisuva” pripažinti negaliojančia, taikyti restituciją, pritaikius restituciją priteisti iš AB „Spauda” 800 000 Lt (aštuonis šimtus tūkstančių litų) skolą.

Diskusija

Nera komentarų publikacijai : “VILNIAUS APYGARDOS TEISMO SPRENDIMAS”

Rašyti

Remėjai